Mektuplar Hacı Bekir Efendi, zenaati sanata çeviren yaratıcı yeteneğiyle İstanbul Mutfağı’na bir şeker bahçesi ve dünya mirası bıraktı.